Úvodní stránka » Ohrožené druhy

Ochrana ohrožených druhů

Kvůli pokračujícímu ničení životního prostředí na jedné straně a kvůli odběru velkého množství vzácných druhů živočichů a rostlin na straně druhé bylo již mnoho živočichů vyhubeno a další druhy jsou vážně ohroženy. Aby byl tento vývoj zbržděn a zvířata a rostliny byly před lidmi chráněny, vznikly na mezinárodní úrovni  zákony na ochranu ohrožených druhů.

Zákonná ustanovení

Pro chovatele jsou důležitá následující právní ustanovení řešící problematiku ochrany ohrožených druhů. Budoucí chovatel terarijních zvířat by měl být o nich bezpodmínečně informován.

 

Washingtonská úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES), která vstoupila v bývalém 4eskoslovensku v platnost 28.5.1992, od 1.1.1993 vstoupila v platnost vznikem ČR a od 1.5.2004 je CITES prováděna na základě předpisů EU.

 

Zákon č.114/1992 o ochraně přírody a krajiny a jeho novelizace zákonem 218/2004 Sb. (tzv. euronovela)

Zákon č.246/1992 SB.  Na ochranu zvířat proti týrání, úplné znění: 167/93 Sb.

Vyhláška ministerstva životního prostředí 452/2005 Sb. Kterou se mění vyhláška 395/1992 Sb.

Zákon č.16/97 Sb o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a adalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona 114/92 Sb.

Vyhláška ministerstva zemědělství č. 75/1996 Sb. Stanovující nebezpečné druhy zvířat, k jejichž držení je nutné povolení příslušné městské části nebo příslušné veterinární správy.

 

Ochrana ohrožených druhů

K příslušným ustanovením existují dodatky, ve kterých jsou uvedena chráněná zvířata a rostliny. Podle druhu ochrany podléhají vyjmenované druhy obchodním a nebo importním omezením. Kdo takové zvíře vlastní, musí být schopen předložit doklad, že je nechytil nelegálně v přírodě. Nemůže-li jej předložit, hrozí mu trestní řízení. Dovoz živých nebo mrtvých živočichů a rostlin nebo jejich částí z dovolené je zcela zakázán, i v tomto případě by Vám hrozily citelné postihy. Zvláštní povolení bývají udělena většinou pouze vědcům.

Potřebné doklady

Koupíte-li v obchodě s potřebami pro chovatele terarijní zvířata, která jsou chráněná, musíte s nimi zároveň obdržet potřebné doklady.  I když nebudou podle aktuální právní situace tyto doklady už vůbec potřeba, existuje i tak povinnost registrace , proto musí prodávající písemně poskytnout informace o původu zvířete, aby ho byl zákazník schopen doložit. V případě pochybností je lepší od koupě ustoupit. Ochranný status jednoho druhu se může během krátké doby změnit, proto je jistější, když se budete před nákupem informovat na příslušném odboru životního prostředí nebo na ministerstvu.

Nájemní právo a vlastnické právo bytu

Někdy působí chov terarijních zvířat potíže také proto, že ho vlastník domu odmítá se svém domě tolerovat. Od té doby, co Spolkový soudní dvůr roku 1992 zaujal v jednom klíčovém rozsudku i postoj k chovu zvířat v pronajatých bytech, je chov drobných zvířat, která zpravidla neobtěžují (hlukem, zápachem) povolen i tehdy, když je v nájemní smlouvě stanoven zákaz chovu zvířat nebo povinnost mít pro ně povolení. Většinu případů týkajících se terarijních zvířat má judikatura sklon řešit obdobně jako případy týkající se chovu drobného zvířectva. U hadů je stále věcí výkladu, zda jsou považováni za nebezpečí pro spolubydlící. Jedovatá zvířata podléhají zvláštním podmínkám. Chov jedovatých hadů musí schválit příslušná Okresní veterinární správa.

 

VYRÁBÍME ZE VŠECH ODSTÍNU

LAMINO-TŘÍSKOVÝCH DESEK 

OD FIREM:

-

-

-

                     _


ROSÍCÍ ZAŘÍZENÍ TRZ100

SLEVA  - 30%

trzkrabice.jpg